Παιδική παχυσαρκία

ενημερωθείτε σωστά

Μπορεί ένα παιδί να είναι παχύσαρκο; Φυσικά και μπορεί. Μάλιστα λόγω της μικρής ηλικίας μπορεί να χρειαστεί ειδική διαχείρηση από διατροφολόγο. Το πιο σημαντικό σημείο στην διατροφική παρακολούθηση παιδιών είναι να υπάρχει απώλεια σωματικού βάρους χωρίς όμως να παρουσιάσει στασιμότητα ανάπυξης. Μια αυστηρή δίαιτα από τους οικείους ίσως να ήταν πιο επιβλαβής για το παιδί σε σχέση με το να παρέμενε στο ίδιο αυξημένο σωματικό βάρος. Μη ξεχνάμε άλλωστε πως το υπερβάλλον βάρος σε μικρή ηλικία μπορεί να αποτελέσει αιτία περιθωριοποίησης του παιδιού από τη σχολική κοινότητα και συνεπώς ψυχολογική καταβολή του ίδιου.

Ο διαιτολόγος καλείται να συμβάλλει μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αντιμετώπιση της κακής εικόνας που έχει σχηματίσει το ίδιο το παιδί για το σώμα του κάνοντάς το να κατανοήσει πως η σταδιακή αλλαγή στη διατροφική του συμπεριφορά θα το φέρει πιο κοντά σε ένα φυσιολογικό υγιές βάρος. Είναι μια διαδικασία που έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνεται από μικρή ηλικία καθώς το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται από νωρίς τέτοιου είδους καταστάσεις. Έχει αποδειχτεί πως αν τρεφόμαστε σωστά έχουμε περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση, αυτό σημαίνει πως ένα παιδί που θα ενταχθεί σε πρόγραμμα διατροφής, αυτόματα βελτιώνεται και η ψυχολογική του κατάσταση.