Διαδικτυακή συνεδρία

ξεκινήστε τώρα

Διαδικτυακή συνεδρία

Λόγω της δύσκολης εποχής που διανύουμε, καλούμαστε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας ως διατροφολόγοι και εξ’ αποστάσεως. Γι’ αυτόν τον λόγο οι διαιτολογικές συνεδρίες μπορούν να γίνουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Στην online συνεδρία λαμβάνεται ερωτηματολόγιο κατανάλωσης τροφίμων καθώς και κλινικό ιστορικό του διαιτώμενου όπως ακριβώς θα γινόταν και σε μια συνεδρία στο γραφείο. Έπειτα, με τη χρήση απλής μεζούρας μετρώνται οι περιφέρειες (μέση, κοιλιά, ισχία, μηρός, μπράτσο) με βάση τη δική μου καθοδήγηση. Θα ήταν επίσης ωφέλιμο να υπάρχει στη διάθεση του διαιτώμενου μια ζυγαριά στην οποία θα πραγματοποιείται η ζύγιση σε εβδομαδιαία βάση περίπου την ίδια ώρα της ημέρας. Κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων πληροφοριών συντάσσουμαι μαζί εξατομικευμένο διαιτολόγιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάσκες σας. Η μοναδική διαφορά μεταξύ διαδικτυακής και δια ζώσης συνεδρίας είναι ότι δεν πραγματοποιείται λιπομέτρηση γι’ αυτό τον λόγο γίνονται και οι μετρήσεις περιφερειών οι οποίες θα μας υποδείξουν τη μείωση λίπους.

Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που το επιθυμεί ο διαιτώμενος, κατόπιν συνεννόησης θα μπορούσα να του υποδείξω συνεργαζόμενο διαιτολογικό γραφείο κοντά στην περιοχή του όπου θα μπορούσε να κάνει ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση) ώστε να έχουμε μια ακόμα πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη σωματική του διάπλαση.